Potsierlijke praktijken in een pakhuis

By René Verhulst

Potsierlijke praktijken in een pakhuis

Show description

Quick preview of Potsierlijke praktijken in een pakhuis PDF

Show sample text content

Het is het laatste blik uit de fabriek van mijn oom,” ging Jan verder. “Het is consistent with ongeluk uitgeleverd. We zouden dat laatste blik graag bewaren. Er is nu een nieuwe lopende band en de blikken worden machinaal gevuld... ” De kale guy stak zijn hand op, schudde zijn hoofd en greep de telefoon. Hij keek naar Jan alsof hij met een gek van doen had. “Een blik met Frankfurters, van Hein. Gisteren gehaald, door jou... Er staat hier iemand, die daar naar vraagt. ” Er volgde nu een lange stilte en Jan zag de guy luisteren.

De automobile stopte voor het café. De heer Kattilus, tenminste dat nam Arie aan, stapte uit en liep met vastberaden passen op de jongens toe. Uit de verhalen van Jan had Arie hem ouder geschat. Kattilus leek een jaar of veertig. Hij used to be lang, bijna twee meter. Dan had je ook wel een Mercedes nodig. De guy had lichte kleren aan. Een gebroken wit linnen kostuum, van een stof, die je in Nederland nauwelijks zag en een lichtgeel hemd. In zijn hand had hij een hoed van panamastro, kennelijk om zijn lichte huid tegen de zon te beschermen.

Wat deed de guy vlak bij hem? Als het goed used to be moest Jan Prins door de berm langs de andere kant van de weg gelopen zijn om zo hun tegenstander tussen chicken in te krijgen. Arie used to be er bijna zeker van dat Jan dit zou doen. Langzaam kroop Arie achteruit en gleed op zijn buik een tarweakker op. Dat used to be prima, hier zat hij goed. Aan de andere kant, de guy met het vuurwapen kon ook tussen de tarwe zijn gekropen. Dat was once hyperlink, wish zonder dat je het van elkaar wist kon je elkaar tegen komen en Arie used to be niet gewapend.

Die dook voorover in de berm. “Stop Jan,” riep Arie. “Hij wil ons beschieten. ” Jan trapte boven op de rem en gelijktijdig vlogen ze uit de automobile. Arie het snelst, wish hij used to be het meest kwetsbaar. Hij rolde in de berm en bleef op zijn buik liggen. Jan zag hij niet meer, de Ford stond met draaiende motor vlak voor hem. Arie kon zijn tegenstander niet zien. Hij had verwacht dat er al een paar kogels door de voorruit van de Vedette geslagen zouden zijn, maar er gebeurde niets. Van de andere kant naderde met grote snelheid een vehicle.

Wij hadden gasten en de worst is chicken gisterenavond bij het diner geserveerd. Het lege blik hebben wij niet bewaard. Wanneer u dat wenst kunnen wij de afvalbakken... ” Jan gebaarde dat het voldoende was once. Hij draaide zich om en liep snel weg. Hij voelde de ogen van de receptionist in zijn rug prikken. Maar hoe had hij het anders aan moeten pakken. En met dat blik used to be niets bijzonders aan de hand. Dan used to be de reactie wel anders geweest. Onverrichtterzake stond Jan op de stoep voor lodge Cok. Hij had een paar straten verder de geleende fiets staan.

Download PDF sample

Rated 4.90 of 5 – based on 17 votes